רעב 

פוסט מודרניזם מחורבן
נכון ולא נכון דרים בו בכפיפה
ואמת אחת - אין
התודעה מושטחת, כבושה
טבולה ראסה, שדות צחיחים עד האופק
אבל הסוציו-אקונומי משופע
גבעות גבעות
למרגלות עקומת הפעמון העוני ממשי
המחירים גבוהים
.והאוכל בצלחת - או שישנו או שאיננו

(אפריל 2014)