מסמן ומסומן

כיווץ דיפטונג
הוא דוגמה אחת למושג
שנדחס לראשי בבית הספר
- ורק שמו נותר צף בזכרוני כמו קליפה רקובה של קלמטינה בשלולית מעופשת של מושגים כמותו
- מצחיק
הכיווץ התכווץ
קרס לתוך עצמו
.ורק התווית נשארה לזכרו

(דצמבר 2013)