תהומות

בלהט הכאב
שלא יכול היה לשאת עוד בגופו
גמל לחפור בור ולהיעלם בתוכו
נטל מקושו
יצא לשדה טרשים
נעץ בדמעות ברגבים העיקשים
הניף וצעק: שיחלוף, ייפסק
ביקש לבקע, לשבור, לרסק
ואחרי כאלה תריסר הנפות
נפל על ברכיו, עיניו נפוחות
כי כוחו לא עמד לו אפילו ליצור
את הבור שחלם את עצמו בו לקבור
ברגליים כושלות וברוח מובסת
חצה חזרה את שדה האספסת
ושוב לא העז לקרוא עוד תיגר
.על ייסורי ליבו וזיכרונות העבר

(אפריל 2014)