מטובי בנינו

היה לו חיוך כובש
ובלורית זהובה
וכתפיים שזופות
ועין חדה
ומוח חריף
ויד רחבה
ולב אמיץ
ותסביך הקרבה.

(ספטמבר 2014)