הפיל האחרון

פיל צועד במחשבה
במחשבה צועד לו פיל
הוא האחרון בהחלט ביקום כולו - 
כל השאר ניצודו,
נושלו מאדמתם,
נתלו בטרקלינים לנוי,
נכלאו בגני חיות לשעשוע -
וזה, הפיל האחרון,
במחשבה צועד לו.

הפיל גדול והמחשבה כבדה
ואינה יכולה להכילו
ואינה יכול להכיל את היותו האחרון,
האחרון שצועד לו.

והמחשבה קרבה לקיצה, כמו הפילים.
והפיל האחרון - 
לא תהייה עוד ארץ לצעוד בה עבורו,
לא תהייה עוד מחשבה לצעוד בה עבורו -
נפרד בשקט,
מנופף בחדקו הגדול בעיניים עצובות -

להתראות בני אדם,
להתראות מחשבות.

(מאי 2015)