גמילה

אדם מצוי בגמילה
מהנקה ממוצצים מהוריו
מחבר שהפנה את הגב
ממסגרת לימודים שעזב
מעישון מפחמימות מנערה שאהב
ממקום עבודתו ומזה שיבוא אחריו
מילדיו
מהשגרה וגם מהחופשה ששברה אותה אגב
מביתו מיקיריו
וייסורי הגמילה קשים
ועד שמסתגל 
מסתיימים חייו.

(אפריל 2016)