היפומאניה

התפללתי לגשם והיכני מבול
שיטפון ללא כיוון
ללא מטרה
ללא היקוות
תקווה
איננה מנת חלקי 
בשצף הדורס
לא לזה ייחלתי

(ינואר 2014)